微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Recykling styropianu EPS z rozdrabniaczem do styropianu jest bardziej naukowy i logiczny ni? jego zakaz

Od 24 maja 2019 r. w Polsce obowi?zuje ograniczenie sprzeda?y i dystrybucji kartonów do jajek, naczyń gastronomicznych i tacek na ?ywno?? z pianki EPS. W rzeczywisto?ci Polska nie jest pierwsza, która wprowadzi?a ograniczenia w stosowaniu pianki styropianowej i nie b?dzie ostatnia. Jednak wobec braku idealnego zamiennika pianki EPS, czy naprawd? w?a?ciwym wyborem jest ca?kowity zakaz stosowania? Czy recykling styropianu EPS na wi?ksz? skal? móg?by pomóc?

Recykling-odpadow-styropianu


Pianka EPS ró?ni si? od innych materia?ów, które ?atwo zanieczyszczaj? ?rodowisko. Zawiera 98% powietrza i mo?e by? w 100% poddana recyklingowi.

W rzeczywisto?ci na rynku dost?pnych jest wiele maszyn do recyklingu pianki , takich jak rozdrabniacz do styropianu. GREENMAX Recycling mo?e  zrealizowa? pe?ny projekt recyklingu.

Rozdrabniacz-do-styropianuGREENMAX Recycling, jako przedstawiciel bran?y recyklingu, zaprojektowa? rozdrabniacz do styropianu, który cieszy si? uznaniem wielu klientów.

Lokalna firma produkuj?ca opakowania, w której niezb?dnym materia?em  jest styropian, wydawali 2000 USD miesi?cznie na utylizacj? opakowaniowego styropianu. W 2018 roku wspó?pracowali z GREENMAX i zainstalowali rozdrabniacz do styropianu, aby recykling styropianu EPS i ich odpadów by? op?acalny.

odbior-odpadow-styropianowychWed?ug danych,  recykling styropianu EPS w Polsce jest  coraz bardziej popularny. W zesz?ym roku w Polsce zrecyklingowano 136,8 mln funtów pianki EPS, co pokazuje wyra?ny trend na ochron? ?rodowiska.  Rozdrabniacz do styropianu b?dzie zawsze dobrym i op?acalnym wyborem.INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>