微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Brykieciarki do styropianu GREENMAX to pomoc dla klientów z wielu bran? w recyklingu styropianu

W 2008 roku powsta?a marka GREENMAX jako specjalista w zakresie recyklingu styropianu dla INTCO Recycling. Jako producent urz?dzeń do recyklingu, w tym równie? brykieciarek do styropianu, GREENMAX powsta?a z my?l? o pomaganiu klientom w recyklingu  styropianu  w wielu bran?ach.


Maszyny do recyklingu GREENMAX projektowane s? w taki sposób, aby zaspokoi? potrzeby ró?nych klientów,  w procesie recyklingu styropianu ju? w ponad 70 krajach i regionach.


W porównaniu z innymi markami, najwi?ksz? zalet? GREENMAX  oprócz wysokiej jako?ci maszyn do recyklingu, s? dodatkowe us?ugi. Kompletny ?ańcuch przemys?u recyklingu styropianu, INTCO daje firmie GREENMAX mo?liwo?? z?o?enia obietnicy, ?e klienci jej maszyn odkupi? bloki EPS pochodz?ce z recyklingu.


GREENMAX z odkupionych bloków EPS wyprodukuje ramy do zdj??, co  stanowi ostatni punkt  pe?nego recyklingu styropianu. Oczywi?cie klienci maszyn mog? równie? znale?? swoich w?asnych klientów końcowych. EPS pochodz?cy z recyklingu, dzi?ki brykieciarce do styropianu stanowi gotowy produkt na sprzeda?.Globalne zanieczyszczenie styropainem staje si? coraz powa?niejsze. GREENMAX liczy na promowanie rozwoju recyklingu styropianu poprzez wykorzystanie brykieciarki do styropianu w celu zmniejszenia ilo?ci odpadów piankowych przedostaj?cych si? do ?rodowiska.


GREENMAX udoskonala rozwi?zania w zakresie recyklingu styropianu,  dostosowuj?c si? do rodzaju tworzyw i polityki recyklingu w ka?dym kraju i regionie. Pomaganie klientom z wielu bran? na ca?ym ?wiecie w recyklingu jest zawsze celem GREENMAX.
INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>