微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Kompaktor do pianki polietylenowej  Seria Zeus

Kompaktor do styropianu dostarcza wielu korzy?ci w zakresie recyklingu styropianu w wielu ró?nych bran?ach - budownictwo, rybo?ówstwo, sortowanie odpadów itp. Kompaktor do styropianu GreenMax odpowiedni jest dla materia?ów takich jak pianki EPS, pianki PP, pianki PE, pianki XPS, pianki PSP. Wszystkie te materia?y po przetworzeniu nadaj? si? do ponownego wykorzystania w produkcji. Kompaktowanie oszcz?dza równie? miejsce.GREENMAX zmienia odpady w warto?ciowy produkt.

EPS  (Styropianu)

Brykieciarki do styropianu


PE Pianki Polietylenowej

skup styropianu
Kompaktor do Styropianu-ZC100 Dzi?ki procesowi zag?szczania kompaktor do styropianu GREENMAX ZEUS C100 zapobiega rozsypywaniu si? wcze?niej skompresowanego EPS, pianki PE i innych materia?ów. GREENMAX ZC100 oferuje wygod? recyklerom.Utylizacja styropianu,zaprojektowany do recyklingu
Kompaktor EPS GREENMAX-ZC200 Zasada dzia?ania kompaktora do styropianu: Dwuwa?owa kruszarka jest stosowana w maszynie do topienia GREENMAX, która mo?e skutecznie rozbija? odpadowy styropian na mniejsze kawa?ki. ?limak obraca si? z du?? pr?dko?ci?, aby transportowa? rozdrobnion? fr
Kompaktor Do Styropianu-ZC300 Dzi?ki procesowi zag?szczania GREENMAX kompaktor do Styropianu ZEUS C300 zapobiega rozsypywaniu si? wcze?niej skompresowanego EPS, pianki PE i innych materia?ów. GREENMAX C300 oferuje wygod? recyklerom.Recykling styropianu,zaprojektowany do recyklingu t

?ci?gnij

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>