微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Jak podda? recyklingowi polistyren?

Istnieje wiele produktów wykonanych z polistyrenu, takich jak: taca na ?ywno??, kubki, fili?anka do kawy i tak dalej. Tymczasem bran?a recyklingu PSP rozwija si? coraz szybciej. Jest to korzystne zarówno dla ?rodowiska, jak i dla gospodarki.

INTCO Recycling jest specjalist? w  recyklingu PSP, oferuj?cym kompleksowe rozwi?zania w tym zakresie. Kompaktor do styropianu GREENMAX mo?e skompaktowa? odpady, tworz?c bloki, gotowe do sprzeda?y.

Jednorazowe tace na ?ywno?? z polistyrenu, talerze i kubki mo?na podda? recyklingowi.

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i ich recykling to klucz do ochrony ?rodowiska.

Kompaktor do styropianu jest prosty i intuicyjny w   obs?udze. Odpady polistyrenu s? kruszone, nast?pnie formowane do postaci bloku.


1. Kompaktor do styropianu M-C300

W naszej ofercie znajduj? si? maszyny , które mog? ?atwo i skutecznie odwadnia? i osuszy? poddawane recyklingowi odpady.

Jednym s?owem, recykling PSP b?dzie mia? lepszy wp?yw na gospodark? i ?rodowisko, je?li firma recyklingowa b?dzie mia?a odpowiednie maszyny, a odpady b?d? segregowane w prawid?owy sposób.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>