微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Dostawcy mebli i sprz?tu AGD poszukuj? rozwi?zań do recyklingu styropianu opakowaniowego

Jak wiemy, w wielu krajach o wysokich wska?nikach recyklingu styropianu, oprócz podmiotów zajmuj?cych si? recyklingiem i producentów styropianu, coraz wi?cej u?ytkowników końcowych zaczyna dostrzega? znaczenie recyklingu styropianu.

Niedawno klient z Irlandii, który jest dystrybutorem mebli i sprz?tu AGD, znalaz? rozwi?zanie na odpady opakowaniowego styropianu.  Obecnie odpady styropianowe s?  wysy?ane do spalenia lub sk?adowania, co generuje koszty. Wraz ze wzrostem ilo?ci odpadów EPS pilnie potrzebuj? bardziej wydajnych rozwi?zań.

Za pomoc? profesjonalnej maszyny, brykieciarki do styropianu GREENMAX mog? skutecznie dokona? recyklingu EPS i sprzeda? skompaktowany materia? po dobrej cenie.


GREENMAX ma  dwa modele maszyn do recyklingu EPS.

Dopasujemy i dostosujemy odpowiedni sprz?t do potrzeb klientów.

Recykling styropianu mo?e  sta? si? dla przedsi?biorstwa nowym biznesem, przynosz?c znaczne zyski, bez konieczno?ci p?acenia za przetwarzanie.

Obecnie polityka recyklingu w ró?nych regionach staje si? coraz bardziej rygorystyczna, recykling styropianu jest ogólnym trendem, a coraz wi?cej u?ytkowników końcowych do??cza do bran?y.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>