微信附近的人想找个玩一玩

<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>

Dlaczego prasa do styropianu mo?e sprawi?, ?e miejskie systemy recyklingu sta?ych odpadów b?d? dzia?a?y wydajniej

Przydro?ny kosz do recyklingu jest cz??ci? miejskiego systemu recyklingu sta?ych odpadów, który mo?e szybko i ?atwo zbiera? sta?e odpady.  W Stanach Zjednoczonych tylko cztery stany pozwalaj? mieszkańcom wyrzuca? odpady styropianu do przydro?nych pojemników.

Styropian,  zawiera 98% powietrza. Zwi?kszona obj?to?? styropianu w przypadku wykorzystania do recyklingu zajmuje du?? przestrzeń i jest trudna do transportu. Bez pomocy urz?dzeń, na przyk?ad prasy do styropianu, recykling nie b?dzie efektywny.

Sprz?t do recyklingu styropianu to maszyna opracowana przez GREENMAX. Jego g?ównym zadaniem jest kompaktowanie odpadów styropianowych.Ró?ne tryby sprz?tu b?d? mia?y ró?ne wspó?czynniki kompresji.

Centrum recyklingu w Oregonie b?dzie sprzedawa? wyprodukowane bloki EPS firmie GREENMAX.

Recykling odpadów styropianu wymaga pomocy sprz?tu, co jednocze?nie oznacza, ?e mniej styropianu trafi do ?rodowiska.


INFORMACJA

微信附近的人想找个玩一玩
<rt id="wmy4w"><optgroup id="wmy4w"></optgroup></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt><rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>
<rt id="wmy4w"></rt>